Slagelse sportcollege

21.10.2015

Projektet omfatter, at der bygges en integreret bygning på vestsiden af den gamle tribune ud mod træningsbanerne. Den nye bygning skal indeholde 73 ungdomsboliger, hvoraf de 25 er reserveret sportsudøvere. Dertil renoveres omklædningsrum, og der indrettes rum til styrketræning, klubfaciliteter osv. I etableringen indgår desuden en renovering af den gamle tribune på Slagelse Stadion, som er slidt og energimæssigt utidssvarende. Tribunen benyttes fortsat af ca. 400 ungdoms- og seniorspillere. Tribunen kunne fremadrettet danne rammen om f.eks. klubhus/lokaler for SBI og flere andre foreninger, samlingssted for de selvorganiserede og brugere af Frederikshøj.
Georg Berg danner totalentreprisehold med rådgiverne Arkitema arkitekter og ISC rådgivende ingeniører, som hver især besidder stor erfaring med byggeri indenfor segmentet, ungdomsboliger og sports-/fritidsfaciliteter.
Der er endvidere indgået forpligtende eksklusivaftaler med en række erfarne lokale fagentreprenører om at indtræde i totalentrepriseteamet som underentreprenører for så vidt angår de områder hvor Georg Berg ikke selv er udførende.
Omtalte virksomheder er HJ Huse A/S (jord/kloak og murer), Sv. Aage Nielsen A/S (elinstallation) og HP. Christensen & Sønner A/S (smed/VVS installationer)
Et banebrydende koncept med et stærkt funderet entreprenørteam med omfattende lokale relationer.

Nyt fra Facebook

Top